شوتینگ نخاله

10 / 10
از 1 کاربر

باتوجه به اینکه این محصول آخرین و جدید ترین تولید شرکت تجهیزات ساختمانی می باشد خوشبختانه سازندگان اعم از مسکونی و برج ها استقبال خوبی از این تکنولوژی نموده اند.

این محصول با توجه به نیاز روز کشور و خلاء وجود آن از جدید ترین سیستم های شوت نخاله در ارو و آمریکا الگو برداری شده است.

1مجموع 2 پروژه
بیمارستان نگین نیکان

بیمارستان نگین نیکان

پروژه بیمارستان نگین نیکان واقع در بلوار عدل بزرگراه اشرفی اصفهانی
خیابان دکتر فاطمی

خیابان دکتر فاطمی

نصب و اجرای سیستم شوت نخاله بر روی ساختمان 8 طبقه مسکونی در خیابان دکتر فاطمی تهران
1مجموع 2 پروژه